Popis projektu CZ/PL

Projekt CZ/PL má prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti sportu vliv na rozvoj mladých lidí, identifikuje nové příležitosti a odstraňuje bariéry. Hlavním cílem projektu je rozvoj mezilidských kontaktů a spolupráce svou sportovních neziskových organizací, a to polského TS Gwardia Opole a českého Judo Klubu Olomouc. Ti se chystají společně organizovat vzdělávací a sportovní aktivity pro mladé lidi, což přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce mezi příhraničními oblastmi.

Kód projektu: JUDO INTEGRUJE (CZ.11.4.120/0.0/17_028/0001640)

Projekt je financován z prostředků EU

Judo Klub Olomouc platí za sportovní oddíl, který vznikl v roce 1999 v Olomouci. V současné době tvoří nejrozšířenější členskou základnu v Olomouckém kraji čítající přes 300 členů. Základna je sestavena jak z úplně nejmenších dětí, tak z dospělých sportovců. Klub je veden kolektivem kvalifikovaných trenérů, kteří mají za sebou bohaté závodní zkušenosti a kteří sledují aktuální trendy v evropském i asijském judu. Výsadou klubu je angažovanost jediného japonského trenéra v České republice Gena Yonenagy, jenž vystudoval trenérství juda na jedné z nejlepších univerzit ve svém rodném městě Tokiu. Hlavním cílem klubu je vychovávat úspěšné sportovce, udržovat u nich pravidelnou pohybovou aktivitu a pozitivně působit na děti a mládež.

Judistická sekce sportovního klubu TS Gwardia Opole má bohatou historii. Byla založena již v roce 1961. Zakladatelem a prvním trenérem je Longin Cholewa. V 80. a 90. letech minulého století vykazovala tato sekce značné úspěchy na mezinárodní úrovni, kdy vychovala olympionika a medailistu z Mistrovství Evrop a Mistrovství světa. V září 2010 vzniká autonomní združení pod názvem Towarzystwo Sportoew Gwardia Opole. Kromě značných úspěchů na republikové úrovni se klub věnuje mladým lidem, kterým chce ukázat sport jako alternativu k lepšímu životu.