Kondiční soustředění Harrachov 2020

V rámci třetí monitorovací zprávy, došlo ze strany Olomouce k zapojení se do všech aktivit. Zimní soustředění v Harrachově plně zabezpečoval JK Olomouc. Program byl zaměřen převážně na výcvik techniky běžkování, které se uskutečnilo alespoň jednou za den. Mimo to probíhala také silová příprava a tréninky juda pod vedením japonského lektora Gena Yonenagy.