Tréninkový kemp v Cetniewo 2022


V polském městě Cetniewo, kde se nachází i sportovní olympijské centrum, proběhlo v srpnu 2020 soustředění v rámci projektu CZ/PL Judo integruje.  

Sportovním cílem byla příprava na podzimní mistrovství republiky, světové poháry dorostenců a mistrovství Evropy a světa v kategorii juniorů. V rámci zkvalitnění vedení tréninků se soustředění v Cetniewu zúčastnil i Takafumi Maruyama, známý japonský trenér. 

V rámci soustředění byli přítomni i handicapovaní sportovci, se kterými se naše mládež učila jednak komunikačně a sociálně vycházet, a jednak jim přirozeně pomáhat.