Letní judo tábor

Po přihlášení si zkontrolujte e-mailovou poštu a nezapomeňte i na SPAM složku!

Cena: 4 500 Kč (na účet klubu 115 -373020207/0100) 

Tábor platí pro sportovce navštěvující základní školu (od 1. třídy).