ČASTÉ dotazy

Víme, jak je težké být někde nový, proto doporučujeme pozorně pročíst naši webovou sekci ČASTÉ DOTAZY, kde najdete odpovědi na ty nejzákladnější otázky týkající se sportování v našem klubu.

Víme, jak je těžké být někde nový, proto zde najdete rychlý stručný návod, jak se k nám přihlásit do juda. Všechny uvedené body jsou více rozvedeny v otázkách níže. 

1.) Zběžně prolítněte naše stránky. Dozvíte se tak, kdo vůbec jsme a co děláme. 

2.) V sekci ČLENSTVÍ A CENÍK se dozvíte základní informace o zkušebním dvoutýdenním období zdarma, o našem klubovém členství a o placení členských příspěvků.

3.) Ještě před tím, než navštívíte první trénink, je třeba se elektronicky přihlásit. Náš systém vyžaduje vyplnění dvou přihlášek. Na ty se dostanete kliknutím na tlačítko PŘIHLÁSIT SE. 

4.) V rámci přihlášky si volíte tréninkovou skupinu, kterou budete po celou následující sezónu navštěvovat. Aktuálně nabíráme do skupin Pohybová průprava 2020 (pro MŠ), Nábor 2020 (pro ZŠ) a Rekreační judo U15+ (pro SŠ, VŠ a pracující). Více o vaší tréninkové skupině se dozvíte v sekci TRÉNINKY. 

5.) Systém Vás po odelsání přihlášky přesměruje na centrální přihlášku Českého svazu juda. Ta je nedílnou součástí přihlášení a bez ní není možné náš klub navštěvovat. 

6.) Po odeslání obou přihlášek máte zarezervované místo na našich trénincích po dobu jedné sezóny. Stačí tedy jenom přijít na trénink ve správný čas do správné tělocvičny. Všechny zmíněné tréninkové skupiny začínají v týdnu od 14. 9. 2020.

7.) Do konce měsíce září jsou tréninky zdarma. Od 1. října  se platí členské příspěvky do klubu. Výši i způsob placení najdete v sekci ČLENSTVÍ A CENÍK. 

8.) Pokud budete mít otázku, prolistujte nejprve sekci ČASTÉ DOTAZY. V případě, že nenajdete odpověď, volejte hlavnímu trenérovi své skupiny, popřípadě správci klubového členství. 

V našem klubu existuje systém elektronického přihlašování. To je rozděleno na dvě části. První část pojímá přihlášku do klubu. Na tu se dostanete kliknutím na kterékoli tlačítko PŘIHLÁSIT SE zde na webových stránkách. Po vyplnění naší přihlášky vás systém odkáže na centrální přihlášku Českého svazu juda. Tam je potřeba registraci dokončit, a to hlavně z důvodu pojistného krytí a možnosti účastnit se judistických akcí. Bez řádného vyplnění obou přihlášek není možné v našem klubu trénovat.

Vzhledem k tomu, že Vaše údaje jsou již v našem klubu zaevidovány, není tedy potřeba znovu a složitě vyplňovat přihlášku.

Po letních prázdninách nastupují sportovci do takové skupiny, jejíž součástí byli i před letními prázdninami. 

Existují však dvě výjimky:

1.) Děti přecházející z MŠ do 1. třídy ZŠ. 

Zde se posouváte automaticky do školní skupiny NÁBOR ročníku následující sezóny (Např.: Z Pohybové průpravy 2019 do Náboru 2020). Takové rozdělení nejlépe odpovídá jejich výkonostnímu hledisku.  

1.) Mládež přecházející ze ZŠ do 1. ročníku SŠ

Pokud sportovec nejeví zájem o kariéru závodníka, přestupuje automaticky do skupiny Rekreační judo U15+, kde se může zaučit na rozhodčího, asistenta trenéra nebo si jen tak cvičit a udržovat se v kondici.

Pokud sportovec jeví zájem o účast na turnajích, přesunuje se po konzultaci s hlavním trenérem ze své ,,domovské“ skupiny do klubového A-týmu U18, U21, U23.

Pro sezónu 2020/2021 otevíráme tři náborové skupiny.

 • Pro děti z mateřských škol platí skupina POHYBOVÁ PRŮPRAVA 2020 (Čajkárna)
 • Pro žáky základních škol je otevřena skupina NÁBOR 2020, kde si zájemci mohou dokonce vybrat ze dvou tréninkových základen (Tererka / Čajkárna)
 • Pro studenty středních a vysokých škol a pro pracující otevíráme nábor do skupiny REKREAČNÍ JUDO U15+ (Tererka)

 

Tréninkovou skupinu si zájemce o judo volí už v přihlášce do klubu na základě zařízení, které navštěvuje (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pracující). Podrobnější informace o tréninkových skupinách naleznete v sekci TRÉNINKY.

Důležité upozornění na začátek: Letos nám do procesu vstoupil koronavirus, který nás nutil dělat jistá opatření a nejrůznější manévry. Z toho důvodu v předchozím e-mailu udávám, ať děti nastoupí do takové tréninkové skupiny, ve které trénovaly PŘED koronavirem. 
 
ČAJKÁRNA:
Pohybová průprava 2019 = všechny děti z MŠ, které před koronakrizí chodily do juda na Čajkárně a i teď v září stále navštěvují MŠ. Tréninky již neprobíhají na Tererce (probíhaly tak pouze kvůli koroně), ale opět zpátky na Čajkárně, a to v časech ÚT 17.00-18.00 a ve ČT 16.15-17.15. Začíná se 15. září.
Pokud už však některé z dětí nastupuje zítra do ZŠ, stává se automaticky členem skupiny Nábor 2020 na Čajkárně. Tato skupina má tréninky v ÚT v 18.00-19.00 a ve ČT v 17.15-18.30.
 
Nábor 2019 = všechny děti ze ZŠ, které před koronakrizí chodily do juda na Čajkárně v PO a ve ST od 17.30 do 18.30. To zůstává stejně + se k tomu přidává trénink v PÁ od 15.00 do 16.30. Tréninky již nejsou na Tererce (probíhaly tak pouze kvůli koroně), ale zpátky na Čajkárně. Začíná se 14. září.
 
Kromě těchto dvou skupin jsou na Čajkárně ještě Pohybová průprava 2020 (pro MŠ)  a Nábor 2020 (pro ZŠ) platící pro úplné nováčky, které budeme nabírat na sezónu 2020/21. 
 
 
TERERKA:
Nábor 2019 = všechny děti ze ZŠ, které začaly chodit do juda na Tererku vloni na podzim, tedy byly nováčci v sezóně 2019/2020. Tréninky zde byly v PO a ve ST od 16.00 do 17.15. Nyní jsou tréninky také v PO a ve ST, ale od 15.45 do 17.00 + v PÁ od 14.00 do 15.00. Začíná se 14. září. 
Pokud jsme po karanténě někoho přeřadili do ,,pokročilých“ (viz níže), má nyní možnost výběru. Obě skupiny jsou aktuálně na stejné úrovni, jde tedy pouze o Vaše preferované časy tréninků. Koho se to týká, ať dá vědět. 
 
Nábor 2015-2018 = Dříve se tato skupina jmenovala pokročilí a měla tréninky v ÚT a ve ČT od 16.00 do 17.00 a v PÁ od 14.00 do 15.00. Vše zůstává stejně jak před koronakrizí, tak i po ní. Začíná se 15. září.  Kdo byl ale po karanténě přeřazen do závodního výběru, přijde na trénink už zítra (viz níže)!
 
Závodní výběr U11, U13, U15 = Tato skupina má tréninky také pořád stejně, tedy v ÚT a ve ČT od 17.00 do 18.30 a v PÁ od 15.00 do 16.30. U některých vybraných jedinců jsme rozhodli, že páteční tréninky budou navštěvovat kvůli menší náročnosti od 14.00 do 15.00. Vše tedy zůstává tak, jak jste byli zvyklí. Tato skupina jako jediná začíná už ZÍTRA v 17.00.
 
Na Tererce jsou dále skupiny A-TÝM pro dorost a výš (koho se týká ze závodního výběru U11, U13, U15 dostane info od Franty Šmehlíka a od Jirky Štěpána) a Rekreační judo U15+ pro středoškoláky, vysokoškoláky a pracující, kteří nejsou primárně závodníci. Ti mají tréninky v PO v 18.45-20.15 a v PÁ v 17.00-18.30.

U začátečnických skupin jsou tréninky jasně dané. Trénuje se dvakrát týdně dle harmonogramu každé skupiny, což naleznete v sekci TRÉNINKY. Postupem času tréninkový objem narůstá, a to až do té míry, kdy jsou sportovcům umožněny individuální tréninky v rámci hodin tělocviku, lekce s japonským sportovním metodikem apod. Pro podrobnější informace kontaktujte šéftrenéra klubu Jiřího Štěpána.

Pro začátek stačí starší tepláky a tričko. Později trenér dané tréninkové skupiny doporučí sportovcům vhodné bílé kimono, které je určeno přímo pro judo. Tento sport se provádí na boso, je vhodné mít ostříhané nehty na rukou i na nohou a dívky by měly mít vlasy stažené gumičkou.

Z hlediska dodržování základní hygieny by ve výbavě každého sportovce měly být také přezůvky.

Tréninkovou základnu si mohou libovolně vybrat jen žáci základních škol, kteří tvoří většinu našich členů v mládežnických kategoriích. Protože se snažíme vyhovět všem, je možné si vybrat základnu dle vlastních časových či místních preferencí.

Tréninkovou základnu si zájemce o judo volí již v přihlášce.

Každý zájemce o tréninky v našem klubu si může judo vyzkoušet v průběhu dvou týdnů. Toto zkušební období je zcela zdarma. Před tím je však nutné se do klubu řádně přihlásit, a to z důvodu přehlednosti přítomných lidí na tréninku a z důvodu pojistného krytí Českým svazem juda. Po uplynutí dvoutýdenního zkušebního období je nutné zaplatit členské příspěvky do klubu.

Členství v našem klubu se platí buď na půl roku, nebo rovnou na celý školní rok. V případě, že na tréninky dochází dva a více členů jedné rodiny, lze na každého z nich uplatnit 20% slevu. Příspěvky se platí převodem na účet klubu. Je nutné dodržet daný postup a při převedení peněz uvést do zprávy pro příjemce JMÉNO a PŘÍJMENÍ nového člena. Vyhneme se tak zbytečným zmatkům spjatým s dohledáváním peněz.

Výši a způsob hrazení členských příspěvků naleznete v sekci ČLENSTVÍ A CENÍK.

Do našeho klubu nabíráme děti právě od 4 let výše. Pro předškoláky je otevřena nová skupina POHYBOVÁ PRŮPRAVA 2020, kde se děti neučí judo v pravém slova smyslu. Spíše hrají různé pohybové hry, učí se ovládat své tělo prostřednictvím výuky základní gymnastiky a v neposlední řadě získávají návyky na dovednost řízeného pádu bez následků zranění. Dokonce i světová organizace UNESCO označila judo jako nejvhodnější sport pro děti!

Judo je sport, kde nezáleží na věku ani na pohlaví. Je to koktejl namíchaný z různých tělesných a psychických dovedností, jako jsou rychlost, síla, obratnost, vytrvalost, kloubní pohyblivost, hravost, cit pro strategii, úcta k soupeři, dovednost pokorně snášet výhru i prohru.

Od roku 1992 je ženská kategorie juda zařazena i v rámci Olympijských her. Ženské judo je také velmi úspěšné i v naší republice. Za zmínku stojí na příklad Renata Zachová, naše klubová závodnice, která už ve svých 20 letech získala jako vůbec první Češka v historii juda medaili na světové soutěži Grand Prix.

Jedním z cílů našeho klubu je mimo jiné tvorba profesionálního sportovního zázemí pro dívky a ženy, které by kráčely v Renatiných stopách.

Judo Klub Olomouc je primárně sportovní oddíl. Tedy nejčastější akce jsou turnaje a soustředění (neboli výcvikové tábory). Nicméně, uvědomujeme si, že i sportovci musí občas vypustit. Proto pro naše členy pořádáme také různé víkendové akce nebo příměstské a pobytové tábory. Po náročnějších soustředěních občas jezdíme se sportovci do zábavních parků, navštěvujeme aquapark, zahrajeme si laser game a mnoho dalšího.

Doporučujeme sledovat KALENDÁŘ AKCÍ zde na webových stránkách.

ZÁKLADNÍ SKUPINY JSOU:

 • Pohybová průprava (Čajkárna) pro MŠ
 • Nábor (Tererka / Čajkárna) pro ZŠ
 • Rekreační judo U15+ (Tererka) pro SŠ, VŠ a pracující

Každý rok jsou přitom otevřeny nové skupiny této kategorie náležející dané sezóně. Skupiny letošních ,,nováčků“ (od září 2020) nesou název POHYBOVÁ PRŮPRAVA 2020 a NÁBOR 2020. Tyto skupiny mají své hlavní trenéry, daný tréninkový plán a vlastní akce (Více naleznete v sekci TRÉNINKY a KALENDÁŘ AKCÍ). Svou ,,domovskou“ skupinu lze opustit z důvodu hlubšího sportovního zaměření nebo po dosažení určitého věku.

PŘESTUP DO VYŠŠÍ SKUPINY:

 • Pohybová průprava -> Nábor
  • Přestup probíhá v momentě, kdy člen pohybové průpravy nastoupí do základní školy
  • Tím pádem se automaticky stává členem Náboru následující sezóny 
  • Např.: Pohybová průprava (2019) -> Nábor (2020)
  • Tyto přestupy probíhají pouze na základně ,,Čajkárna!
 • Nábor -> Rekreační judo U15+
  • Přestup probíhá v momentě, kdy člen náborové skupiny přestoupí ze základní školy na střední školu, přičemž se ale nechce aktivně rozvíjet jako závodník
 • Nábor -> Závodní výběr U11, U13, U15
  • Tréninková skupina ZÁVODNÍ VÝBĚR U11, U13, U15 je výběrová skupina pro sportovce do 11, 13 a 15 let
  • Jedná se o výběr ze všech skupin NÁBOR, který probíhá na základě dosažených psychických a tělesných dovedností daného sportovce a jeho chuti sportovat vícekrát týdně na závodní úrovni
 • Závodní výběr U11, U13, U15 / Rekreační judo U15+ -> A-TÝM U18, U21, U23
  • Tréninková skupina A-TÝM U18, U21, U23 je výběrová skupina pro sportovce do 18, 21 a 23 let
  • Jedná se o výběr ze závodní skupiny, který probíhá na základě dosaženého věku a psychických a tělesných dovedností daného sportovce a jeho chuti sportovat vícekrát týdně na závodní úrovni
  • Přestup do A-TÝMU ze skupiny REKREAČNÍ JUDO U15+ je možné na základě konzultace s hlavním trenérem skupiny

Závody judo jsou v České republice rozděleny na věkové kategorie U7, U9, U11, U13, U15, U21, U23 a seniory bez omezení věku. Písmeno ,,U“ zde představuje zkratku slova ,,under“ (angl. pod), tedy ku příkladu kategorie U11 zahrnuje žáky, kteří dosáhnou v aktuálním kalendářním roce maximálně 10 let věku.

V rámci těchto kategorií probíhají turnaje jak na oblastní, tak i na republikové úrovni. Závodník judo musí být evidován v centrální evidenci Českého svazu juda, kde je uvedena délka jeho tréninkové vyspělosti. Od kategorie U11 nahoru je dovoleno účastnit se závodů judo minimálně po půl roce trénování. Od kategorie U9 dolů je potřeba trénovat minimálně jeden rok.

Evidenční karta je výstup Českého svazu juda (ČSJu), kde se uchovávají důležité údaje o jednotlivých sportovcích. V jednoduchosti by se evidenční karta dala popsat jako judistický ,,občanský průkaz“, jímž se sportovec prokazuje na oficiálních akcích ČSJu, tedy převážně na turnajích. Evidenční karta také posktytuje sportovci základní pojistné krytí. Pozor, karta je platná vždy pouze jeden rok a musí se tedy pokaždé v měsíci lednu aktualizovat. 

Evidenční karta uchovává:

 • Jméno a příjmení
 • Rok narození
 • Bydliště
 • Platnost karty na aktuální rok
 • Příslušnost k danému oddílu
 • Stupeň technické vyspělosti (Barva pásku = KYU / DAN)
 • Datum tréninkové vyspělosti (Důležité pro turnaje) 
 • Další důležité datumy (kvalifikace trenéra/rozhodčího, hostování apod…)

 

Jak získat evidenční kartu?

 • Na webu Českého svazu juda (www.czechjudo.org) zajeďte do sekce EVIDENCE
 • LINK ZDE https://evidence.czechjudo.org/easyusers.aspx
 • Do políčka PŘÍJMENÍ napište příjmení sportovce a zmáčkněte enter
 • Z nabídky vygenerovaných sportovců najděte svůj profil (Kromě jména a příjmení je zde uvedena také klubová příslušnost a rok narozeníú
 • Pokud je políčko sportovce zelené, lze stáhnout evidenční kartu ve formátu PDF (tlačítko vpravo ,,tisk karty“).
 • Pokud má políčko sportovce bílou nebo šedou barvu, i hned kontaktujte správce klubového členství v JK Olomouc (Adam Suchánek)
 • Kartu vytiskněte barevně ve velikosti A7 a mějte ji u sebe vždy, když se budete chtít účastntit jakéhokoli turnaje.
 • Karta platí vždy jen jeden rok!! Tento proces proto pokaždé v lednu zopakujte. (Aby se sportovec mohl účastnit turnajů v roce 2021, musí se prokazovat platnou kartou na rok 2021).

Barevný pásek značí stupeň technické dovednosti (tzv. KYU). Každý judista začíná s bílým páskem, který je součástí balení při koupi nového kimona. Pro vykonání první zkoušky na vyšší pásek stačí jen pravidelně docházet na tréninky a zapamatovat si správné provedení několika chvatů a základního judistického názvosloví. Zkouška lze vykonat na jakékoli víkendové akci. Zde doporučujeme sledovat sekci KALENDÁŘ AKCÍ.

Získání vyšších pásků je již o něco málo složitější. Zkouška vyžaduje hlubší znalost techniky juda, využití kombinatoriky jednotlivých chvatů, orientaci v moderním sportu judo a předložení soupisky poražených soupeřů na turnajích.

Nenašli jSte odpověĎ?

Jmenuji se Adam Suchánek a zodpovím všechny dotazy týkající se klubového členství, placení členských příspěvků a obecných sportovně-organizačních záležitostí. V případě dílčích dotazů ohledně tréninků či akcí kontaktujte, prosím, příslušného hlavního trenéra vaší skupiny nebo osobu, jež je za danou akci zodpovědná.